روان درمانی تحلیلی

روانکاوی یک روش درمانی از طریق صحبت کردن و با در نظر گرفتن “ناخودآگاهِ” فرد است.
این درمان شامل بحث درباره الگوهای رفتاری، خانواده ، روابط، خاطرات، فانتزی ها، رویاها و رویدادهای مهم زندگی است، با این امید که فرد متوجه شود چطور به جایی که اکنون در آن قرار دارد رسیده است.
روان درمانی تحلیلی فضایی فراهم می کند که در آن می توانید افکار و احساسات آزاردهنده تان را کشف کنید؛ مسائلی که ممکن است پیدا کردن علت آن ها در ادامه زندگی برایتان بسیار سخت باشد.
در این نوع روان درمانی، بیشتر روی “گوش دادن” به فرد تاکید می شود و نه استفاده از توصیه و دستورالعمل های استاندارد،
و در حالی که برخی درمان ها برای از بین بردن هر چه سریع تر علایم تنظیم شده اند، هدف روانکاوی این است که به شما فرصت دهد تا بیشتر در مورد دلایل نارضایتی خود فکر کنید و راه حل های منحصر به فرد خود را بسازید.