پایان درمان چه زمانی است؟

رواندرمانی تحیلی ( Psychoanalysis) یک درمان با پایان باز (open- ended) می‌باشد. شما تا زمانی که نیاز باشد می‌توانید درمان را ادامه دهید. گرچه بهتر است با درمانگر راجع به پایان و آماده شدن برای پایان جلسات صحبت کنید.