پرداخت هزینه برای ساکنین خارج از کشور چطور خواهد بود؟

بهتر است هزینه توسط خود فرد و از طریق لینک پرداخت موجود در سایت انجام گردد، ولی اگر بنا به دلایلی این امکان برای شما وجود ندارد ، پرداخت از طریق خانواده شما در داخل کشور امکان پذیر خواهد بود.