دکتر راضیه نیری فرد (روانپزشک و روان‌درمانگر تحلیلی)

⊙ ارائه جلسات آنلاین با رویکردی ایمن، انعطاف پذیر، محرمانه و غیر قضاوت کننده

⊙ ویزیت و مشاوره آنلاین روانپزشکی

⊙ رواندرمانی تحلیلی برای طیف گسترده ای از اختلالات روانپزشکی و نیز بسیاری از مسائل مختلف در دنیای مدرن امروز کاربرد دارد (از غم ها و درد ها و مسائل احساسی، هیجانی و روحی گرفته تا مشکلات شخصی و ارتباطی)

⊙ در این نوع درمان، مشکلات شایعی مانند افسردگی، اضطراب، استرس، ترس ها و هراس ها، عصبی بودن، رشک، حسادت، طمع، خشم، مسائل مربوط به تصویر فرد از خود، اعتماد به نفس و هویت، ناامیدی و نبود معنا در زندگی قابل بررسی می باشند.