آموزش به خانواده بیماران مبتلا به اختلال روانپزشکی

? جهت اطلاع از شرایط دوره و ثبت نام:

نام و نام خانوادگی و عنوان دوره را از طریق بخش تماس با ما ارسال نمایید.

1- مراقبت از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی

2- مراقبت از بیماران مبتلا به اختلال فوبیا

3- مراقبت از بیماران مبتلا به اختلال پانیک

4- مراقبت از بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

5- مراقبت از بیماران مبتلا به اختلال وسواس

6- مراقبت از بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی

7- مراقبت از بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا

8- مراقبت از بیماران با افکار خودکشی